Α3

Έντυπα illustration χαρτί - 135gr - 2 όψεις εκτύπωση 4χρωμία
Στην τιμή περιλαμβάνεται και το δίπλωμα εάν χρειάζεται.
Συνεκτύπωση
Χρόνος παράδοσης 2-4 ημέρες στην courier ή στο πρακτορείο.

€160.00

Έντυπα illustration χαρτί - 135gr - 2 όψεις εκτύπωση 4χρωμία
Στην τιμή περιλαμβάνεται και το δίπλωμα εάν χρειάζεται.
Συνεκτύπωση
Χρόνος παράδοσης 2-4 ημέρες στην courier ή στο πρακτορείο.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται φπα.